Kategorier
Høye innlegg

10.000 timer for å bli god på noe

Johan Kaggestad er en enormt kunnskapsrik mann når det gjelder trening. Jeg så han for noen uker tilbake i en diskusjon med fotballforbundet om det å skape talenter og trening av yngre spillere. Her var det to parter med hver sin tilnærming til det å trene. Forbundet mener å ha gode nok tiltak til spillerutvikling, men Kaggestad mener at norske spillere generelt trener for lite.

Jeg mener at norske spillere helt klart trener for lite og er i mye dårligere form nå enn for noen tiår tilbake. Spill på skjermer er en av hovedårsakene tror jeg. Padder, pc og konsoller står for en stor prosent av barn og ungdoms tidsbruk. Er det ikke så spennende å spille på løkka lenger for flertallet? Er fantasiverdener mer tiltrekkende enn å være i bevegelse? Hvilke krav bør foreldre sette i forhold til inne tid?

Jeg tror at med 10.000 timer så er vi godt innenfor det som er oppnåelig når det gjelder mengde. Med rundt 3 timer pr. dag så er det, slik jeg ser det, ikke noe problem å dekke det inn. Utfordringen er at man må bruke disse tre timene på best mulig måte og trene med kvalitet. Ikke nødvendigvis heseblesende trening, men veiledning fra trenere på hvordan man kan utnytte tiden og tilrettelegge for hver enkelt spiller. Kanskje bygge ulike apparater, vegger og mål ulike steder for å skape engasjement?

Her kan virkelig NFF komme på banen med god veiledning til landets trenere. Det er vår fotball fremtid tjent med.

10.000 timer + 3 timer pr. dag = 10 år med god utvikling