Foreldretyper

Der det ferdes barn, ferdes også deres foreldre og det finnes mange ulike foreldretyper. Når barna organiseres i idrett, på skolen og […]

Å spille keeper

Smak litt på overskriften, Å SPILLE KEEPER, i noen sekunder før du leser videre…  Lagenes bakerste spiller blir ofte glemt og rollen […]