Kategorier
Øvelser Trenersnakk

Det handler om nok touch

Unge spillere er ofte en av svært mange spillere på treningsfeltet. Trenere har en utfordrende rolle der de skal fordele grupper til øvelser og spill. Med få trenere på plass blir spillerne gjerne satt opp i store grupper under oppvarming og også ellers i økta. Om dette er tilfellet i din klubb og på ditt lag bør du gjøre noen grep. Du kan også få en forelder som står å ser på om å telle hvor mange ganger hver spiller er nær ballen i en øvelse. Tallene vil sjokkere alle…

Sett opp mange mindre soner der øvelser utføres og få færre spillere inn i gruppene. Jeg vil påstå at antall touch pr. spiller vil mangedobles. Du som trener vil kunne håndtere flere grupper samtidig, men bruk gjerne foreldre som står på sidelinja til å passe på øvelsen. De klarer fint jobben med å dømme, eller gi gode tilbakemeldinger.

Kø er negativt. Har du spillere som står og venter på å utføre øvelsen du har satt opp? Da må du ta grep med en gang og dele opp gruppa.

Gjør et slag for spillerutviklingen! Sørg for flere touch på trening!