Kategorier
Trenersnakk

Feedback til spillere

Alle spillere trenger tilbakemeldinger fra trenerne, enten det er ros eller noe de må å øve på. Like viktig er det at trenerne er bevisst på spillerne sine og deres utvikling. En gjennomgang med spilleren et par ganger i året er veldig lurt, men krever forberedelser. Bruk derfor litt tid på å gjøre en grundig observasjon av spilleren. Å få ned noen punkter inn i et skjema er en enkel og grei måte å løse det på.

Feedback skjema

Lag et lignende skjema, så er du på god vei til å utvikle spillerne på laget ditt.

Teknikk: Hvordan mestrer spilleren basis ferdigheter, i situasjoner på banen og hva må det øves mer på.
Taktikk: Hvordan oppfatter spilleren situasjoner, løser de, beveger seg og forholder seg til «game plan».
Fysikk: Hvordan henger spilleren med på tempo, i dueller og utholdenhet.
Kommunikasjon: Hvordan prater spilleren med de andre på laget under spill.
Sosialt: Er det noen konflikter, er spilleren inkludert i gjengen, er spilleren med på å øke trivselen i gruppen.
Holdninger: Oppførsel, orden, punktlig, tar vare på seg selv osv.
Kommentar: Ting å øve på, andre tilbakemeldinger etc.