Kategorier
Høye innlegg Trenersnakk

Foreldre som trenere debatten

Den siste tiden har det blitt debattert i avisene om hvordan Norge igjen skal kunne hevde seg internasjonalt. Nøkkelen ligger helt klart i talentarbeidet i klubbene fra spillerne starter med fotball og til de blir seniorer.  I disse årene er aktiviteten nesten hundre prosent foreldredrevet og slik blir det nok også i all overskuelig framtid. Takk og lov for at det finnes foreldre som bryr seg og vil ta på seg slike oppgaver.

Debatten har gått på om foreldretrenerne er godt nok skikket til å drive gode nok treningsøkter for barn. Svaret mitt er vel både ja og nei. Ja, fordi en del av disse trenerne har evnen til å motivere og engasjere spillerne. Nei, fordi det ikke alltid foreligger en god nok plan for arbeidet de gjør, som igjen bør styres av deres klubber. Når utenlandske trenere kommer til Norge og forteller oss at vi ikke driver på riktig måte blir det ganske vanskelig for oss å etterleve det de mener må til for å lykkes. De har så til de grader rett i det de sier. Breddeklubbene driver på begrensede midler og vil ikke kunne ansette eller rekruttere gode nok trenere for å skape morgendagens elitespillere. Kontingenten kan nok heller ikke økes uten å skille mellom elite og bredde innad i klubbene. Det finnes noen gode suksesshistorier på akkurat dette også, men den modellen passer ikke alle klubber. Det er klart at spillerutvikling i Ajax, Barcelona, Liverpool, eller Stoke for den saks skyld, vil være hundre ganger bedre enn hos oss med mye penger og gamle storspillere som trenere til å ta objektive og gode fotballfaglige valg og vurderinger. Vi her i landet er nødt for å se oss om etter en annen løsning som er godt nok innenfor de rammer som vi har til rådighet.

NFF har mange fine artikler og ord om hvordan vi bør drive treningsarbeidet for unge spillere. Det sitter kompetanse så det holder på kontorene på Ullevål stadion og også i kretsene, men det er et fåtall av klubbene rundt om i landet som har fått besøk av de. Dersom NFF, med midler nok, kunne plassere ut gode trenere i breddeklubbene for å jobbe med kvaliteten på treninger og sette en god sportslig struktur, ville vi i løpet av en 10 års periode ha sett forbløffende resultater. Da mener jeg ikke konsepter som fotball AKS eller Telenor akademier, men som en støtte i hverdagen til de trenerne som står på feltet hver eneste uke.

Er dette et luftslott, eller en gjennomførbar tanke?

Vi ønsker en sentralt styrt og praktisk spillerutvikling fra NFF velkommen til norske klubber!