Innlegg

Fordeling av lag i barnefotballen

Nå sitter det mange trenere rundt om i landet og klør seg i hodet. Hvordan skal man fordele spillerne på lag denne sesongen? Hva blir riktig? Det er så mange hensyn som må tas at man kan miste fatningen av mindre. I tillegg har sikkert treneren fått noe mail fra foreldre som ber på sine knær om et eller annet. Å sitte med denne oppgaven kan være krevende, men jeg vil gjerne gi deg noen gode råd på veien. Kanskje noe av det kan være til hjelp eller danne et bedre grunnlag for vurderingene du skal gjøre. Viktigst av alt er det å tenke på at alle skal ha det gøy og at resultat i kampene kommer lengst ned på listen over prioriteringer.

Sosiale hensyn
Først av alt i en riktig prosess rundt lagene kommer det sosiale. Alle spillerne bør være på lag med noen de er trygge på og leker mye med på fritiden. Da øker lysten til å reise avgårde på kamp. Å skulle dra på kamp mens vennen sykler lykkelig rundt i gata er ikke noe gøy. Da ville nok de aller fleste kastet fotballskoene og hentet frem sykkelen. Gode venner i samme gate bør nok være på samme lag, men med en miks av andre spillere. Å bli kjent med nye og samtidig ha bestevennen sin på laget er perfekt. Av og til kan også foreldrenes behov være like viktige. Logistikken til og fra kamp må løses, samt hensynet til andre problemstillinger og utfordringer. De kan det være mange av. En god dialog med alle i forkant av fordelingen bør derfor gjøres, men er i mange tilfeller praktisk umulig å få gjort 100%. Målet er å få med seg hele spillergruppa frem til slutten av sesongen og da må trivsel og samarbeid stemme så godt som mulig.

Nivåer
Det sportslige har en naturlig plass i denne prosessen, uansett om vi danner lag for 6 åringer. Det er viktig at spillerne og laget opplever at de er i flytsonen. Det er dessverre slik at mange klubber prioriterer å vinne fra tidlig alder, men man bør være såpass årlige at man forsøker å danne jevne lag på årstrinnet. Dersom lagene møter hverandre i en internkamp bør stillingen ikke ende på mer enn 3 mål i forskjell mellom lagene. Får man til dette har man gjort en sabla god jobb.

På et lag bør det være en miks mellom spillere på nivå 1-2-3. Noen drar lasset i kamper, mens andre hopper og spretter rundt. Noen er ofte mer opptatt av løvetann i gresset. Slik er det på absolutt alle lag. Det er også et viktig element at det finnes spillere på laget med gode ferdigheter innen forsvar, angrep og som keeper.

Trenerkabalen
Hver trener har naturlig nok med seg sitt eget barn i troppen. Noe annet er ulogisk med tanke på logistikk. Det kan også være at noen trenere er involvert i flere lag i klubben og at man kan få kamper som kolliderer med hverandre. Her må man planlegge nøye og være åpne for å bytte lag for å få det hele til å gå opp. Det er også viktig at alle lagene jobber etter den samme modellen i forhold til selve spillet og formasjon. Spilleren skal kjenne igjen oppgavene sine uavhengig i hvilken gruppe man spiller sammen med. I barnefotball er det dessuten viktigst å motivere og spre entusiasme. Å coache på detaljer hører ikke hjemme langt nedover i årsklassene. Sånt er forbeholdt trening.

Holdninger og kjemi
Det er en fordel å ha grupper med god harmoni. Man vet etter en stund hvilke spillere som ikke kan være i nærheten av hverandre. Det kan også være foreldre som av en eller annen grunn bør holder borte fra hverandre. Det skal være en god kjemi mellom alle involverte så godt det lar seg gjøre. De på sidelinjen skal opptre støttende og positive og helst si noe hyggelig til en spiller på laget som ikke er deres eget barn. Får man bukt med dårlige holdninger, krangling og tøys, vil laget kunne trives sammen.

Andre aktiviteter
Noen spillere holder på med andre aktiviteter og dette må det tas høyde for. Det er bare positivt å holde på med andre hobbyer. Når man på forhånd vet at spilleren er borte spesifikke dager i uken er det enkelt å planlegge hvilket lag som er best å tilhøre. Dersom denne aktiviteten er krevende å beregne tid etter, bør dette laget han en ekstra spiller.

Periode inndeling
Barn utvikler seg i ulik hastighet og det kan derfor være lurt å ha grupper før og etter sommeren. Da vil også flere på trinnet bli kjent med hverandre, noe som vil bære frukter på sikt. Dersom gruppene fungerer godt ser jeg ingen grunn til å forandre de. Ha det bare i tankene om at dette kan være et alternativ og informer foreldrene om dette før sesongen starter.

Hvor mange spiller pr. lag?
Man skal alltid hige etter at alle spillerne skal få lov til å spille så mye som mulig. Jeg synes at det bør være maksimalt 8 spillere på et 5’er lag. 10 spillere på et 7’er lag. Da tror jeg at flest mulig føler seg delaktig i kampene. Noen ønsker å spille mindre, mens andre vil spille mest mulig. Å ha en tropp der du bytter hele laget på en gang er jeg ikke fan av. Da får man kun spilt en omgang med kamp.

Jeg håper at dette var med på å gjøre prosessen litt enklere og at tipsene kan brukes i lagfordelingen. Håper at alle får en fantastisk sesong med mye artige hendelser. For egen del var høydepunktet sist sesong når en and valgte å bade i en vanndam midt på banen under kamp. Her måtte vi ta pause i kampen for å følge «andemor» trygt utenfor sidelinja. Fotball er herlig!

Blogglisten hits

Veien til jevne årsgrupper

I ethvert idrettslag finnes det spillere som er enten; veldig interesserte, utrolig gode, litt interesserte, mestrer lite og som bare er med fordi alle andre spiller fotball. Selvfølgelig skal alle få lov til å spille fotball, men hvordan jobber man egentlig med alle disse spillerne på en og samme økt? Alle spillerne ha vidt forskjellige behov og krav til hvordan aktiviteten skal gjennomføres. Noen kommer for å trene, mens andre for å bli trent. Når man ser på problemstillingen kan enhver bli svett og det finnes ingen god fasit heller…

At spillere slutter i det lokale idrettslaget fordi de selv, eller en av foreldrene har ambisjoner og noe mer er vanlig. Jeg var selv en av disse da jeg var tenåring. Tilbudet var ikke godt nok i klubben min i nabolaget og banen var vinterstengt. Nå i «moderne» tid er stort sett banene vinteråpne og oppmøtet godt nok til å kunne gi et hvilket som helst type tilbud. Å holde spillerne i nabolaget så lenge som mulig er bra for samholdet og generelt sett alt som har med sosiale rammer å gjøre. I tillegg vil laget holde et bedre nivå og gode resultater er alltid hyggelig for mestrings følelsen.

De sosiale rammene er en av snubletrådene for å kunne nivåinndele treningsøkta. Mange er med på fotballen for å spille sammen med Tor,SoccerKid-6262 Ivar og Jonas etc. Uten disse vil de mest sannsynlig slutte. Er det riktig å la spillere forsvinne fra aktiviteten på disse tingene? Kanskje? Man holder ihvertfall ikke på de flinke ved å la de over prestere i en svak gruppe.

Treningene fra 12 år og oppover bør differensieres. På denne måten får alle det tilbudet og de utfordringene de bør ha under øktene. I tillegg er det en fordel for den svakeste gruppen. De kan få et tilpasset opplegg med mer teknikk og basis slik at avstanden mellom de og de beste blir kortere. De vil føle mestring oftere og få til stadig nye ting. De aller beste vil få en bedre utvikling og føle at de må ta i litt mer når de spiller sammen med andre på samme nivå. Om man setter gruppe 1 og 2 sammen i spill, vil man på sikt se at jevnheten på gruppa har blitt bedre. Veggspill går ikke lenger over «tottelotten» til medspilleren og ut over sidelinjen. De svakeste har med det selvtilliten til å gjøre det enkelt for seg selv og spille de beste ennå bedre. De inngår i spillet på en helt annen måte og hever det totale nivået på hele laget. Det beste av alt er at de kommer til å spille fotball ennå lenger.

Om alle tar i et tak og forsøker å differensiere øktene sine ofte og mye vil nok de lokale fotball lagene kunne prestere ennå bedre. Gruppa blir jevn og få slutter før de er langt oppe i ungdomsårene. Trenerne må organisere seg bedre og ha definerte rolle og oppgaver under treningene. Det siste burde være en smal sak. Jobben må gjøres og den starter allerede neste gang laget samles.

Blogglisten hits