Kategorier
Høye innlegg Trenersnakk

Utnyttelse av treningsbane for barnefotball

I de fleste klubber er arbeidet med fordeling av treningstid en av de mest vriene oppgavene for de med ansvar for dette. Det er mange hensyn og ønsker å ta når dette arbeidet skal iverksettes. En tilbakevendende sak er trenere i barnefotballen, da innen 5’er lag, som vil legge beslag på en altfor stor del av treningsbanen, mens plassen som egentlig brukes er liten. Ved å organisere treningene annerledes og tildele ferdige trenings soner vil du oppnå flere ting.

  • Flere lag enn noen gang tidligere kan trene samtidig.
  • Trenere kan samarbeide
  • Flere ønsker kan innfris
  • Treningskamper kan spilles
  • Mer plass og tid til de eldste lagene innen 7’er og 11’er
  • Enklere å hospitere hos hverandre

Plassutnyttelse

Med en slik utnyttelse vil mellom 80 og 96 spillere kunne være i aktivitet på en gang! Om noen dager i uka organiseres på denne måten vil flere lag kunne trene mer og også frigjøre kapasitet til andre. Kanskje man til og med kan leie bort banen sin?

Blogglisten hits